top of page

TJÄNSTER

Vi installerar, felsöker, utför funktionskontroll på din värmepump. Vi har kylbehörighet och kan hjälpa er med läck sökning, tätning, och fylla om kylaggregat, värmepumpar mm

Norra Skåne och Södra Halland är vårt arbetsområde. Givetvis kan vi se om vi kan hjälpa er utanför det område om det finns möjlighet.

SERVICE

En värmepump behöver precis som annan mekanisk-/teknisk utrustning, en funktionskontroll/service med jämna mellanrum. Precis som du gör service på bilen mm.
Värmepumpen kanske inte har så många detaljer som behöver bytas, men det lönar sig alltid att ha en värmepump som arbetar optimalt. Det vanligaste felet är att den är inställd fel på kurva och hastighet på cirkulationspumparna. Luft/luft värmepumparna är igensatta med smuts i innedelen.
Vi hjälper dig alltså spara pengar och dessutom förlänger vi livslängden på värmepumpen genom att göra en funktionskontroll.

KYL OCH FRYSAGGREGAT

Spara pengar med rätt kylanläggning.

Vi ser till att dina kyl- och frysaggregat är ekonomiska, miljöanpassade och hållbara

bottom of page